1474

Buiten de tweede stadsomwalling van Aalst begint men met de bouw van een klooster voor de Zwarte Zusters, een plek waar de zusters de laatste zorgen geven aan pestlijders. Van deze gebouwen blijft bovengronds niets meer over. Archeologisch onderzoek op de site van Utopia bracht wél nieuwe inzichten.

1797

Door de Franse Revolutie kwam Aalst onder Frans bestuur. Een strenge secularisatie drong zich op. De Zwarte Zusters kregen het bevel om het klooster aan de Peperstraat te ontruimen.

Het klooster en de aanpalende gebouwen werden voortaan gebruikt als opslagplaats, militaire kazerne, gevangenis en uiteindelijk zelfs als paardenstal.

1859

Het Ministerie van Landsverdediging brengt een ‘School van de Troepskinderen’ onder in de gebouwen aan de Peperstraat. Daar kregen jongens uit de wijde omgeving een militaire opleiding. Later werd de school omgedoopt tot ‘School van de Pupillen van het Leger’.

1880

De oude kloostergebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw voor de almaar uitbreidende Pupillenschool. Langs de Peperstraat komt een gebouw met een recreatiezaal en een wapenzaal waarin de leerlingen onder andere leerden schermen.

1884

Op de hoek van de Peperstraat en de Graanmarkt wordt een imposant gebouw opgetrokken dat dient als onderdak voor de onderofficiers met op het gelijkvloers een infirmerie.

1933

In een moeilijk economisch klimaat is het niet meer houdbaar om de Pupillenschool open te houden. De school sluit haar deuren en het gebouw staat een aantal jaar leeg.

1967

Na een paar verschillende invullingen neemt de Gerechtelijke Politie haar intrek in het vroegere schoolcomplex.

2012

De politiediensten verhuizen naar Dendermonde. De gebouwen aan de Graanmarkt komen leeg te staan en worden verkocht aan de stad Aalst.

2013 december meerjarenplanning

In het meerjarenplan 2014-2019 neemt de Stad zich voor om op de site aan de Graanmarkt te vernieuwen en er de hoofdbibliotheek onder te brengen. Die barst uit zijn voegen in de ongeschikte kelders van cc De Werf. Het is hoog tijd voor een nieuw, toekomstgericht concept.

2014 december

Het resultaat van een intensieve denk- en ontwerpfase is een vlekkenplan. Dat plan toont hoe de Academie voor Podiumkunsten en de Bibliotheek in elkaar kunnen opgaan.

2015 juni

De stad en het AGSA schrijven een aanbesteding uit voor de bouw van het nieuwe kennis- en belevingscentrum.

2015 december

De intercommunale Solva voert boringen uit op het binnenplein tussen de Graanmarkt en de Esplanadestraat. Daaruit zal blijken welke archeologische informatie er nog in de bodem verborgen zit.

2016 voorjaar

Groep Van Roey komt als aannemer uit de bus. KAAN Architecten levert het winnende ontwerp.

2016 juni

De stad en het AGSA dienen een bouwaanvraag in en stellen een planning op voor de bouwwerkzaamheden.

2016 augustus

Aannemer Van Roey begint met de sloop van de oude bijgebouwen aan de Esplanadestraat en de Peperstraat. Solva grijpt die kans aan om ook hier een archeologische studie uit te voeren.

2016 najaar

Start van de bouwwerkzaamheen

2016 Oktober

De eerste stap naar Utopia is gezet: de oude, structureel zwakke gebouwen van de gerechtelijke politie zijn afgebroken. Nu kan het echte werk beginnen.

2017 Januari

De funderingsplaat van het nieuwe gebouw is gelegd. De constructie wordt gedragen door 190 schroefboorpalen. In het hoekgebouw wordt de binneninrichting afgebroken om daarna een volledig nieuwe indeling weer op te bouwen.

2017 Maart

Op de site van Utopia wordt ceremonieel de ‘eerste steen’ gelegd. De létterlijke eerste steen ligt er al even, maar het schepencollege en afgevaardigden van de Academie voor Podiumkunsten en de bibliotheek begraven symbolisch een tijdscapsule. Daarin zitten drie voorwerpen die gekozen zijn door de fans van Utopia: de film ‘De helaasheid der dingen’, het boek ‘Oilsjtersen Diksjoneir’ en de dvd van de muziek- en dansvoorstelling ‘Midzomernachtsdroom’ van de studenten van de Academie voor Podiumkunsten. Op het plein voor Utopia komt een tegeltje dat de Aalstenaars eraan herinnert om de tijdscapsule weer op te graven in 2084.

2017 Mei

Tijdens Openwervendag zwaaien de werfpoorten voor één dag open. Bezoekers krijgen een rondleiding op het bouwterrein en kunnen met al hun vragen terecht in het infodorp op de Graanmarkt. Voor de gelegenheid staan er ook foodtrucks, is er kinderanimatie en een vrij podium. Er wordt zelfs een piano aangerold voor wie zich wil laten gaan op de toetsen.

2017 Zomer

De ruwbouw van het nieuwe gebouw zou er nu helemaal moeten staan, tot en met het dak. Nu is het tijd voor de gevelsteen – een mooie, rode baksteen als echo van de stijl van het hoekgebouw – en daarna begint het werk aan de binnenkant.

2017 Najaar

Aan de buitenkant ziet Utopia er nu al heel herkenbaar uit. De grote bedrijvigheid speelt zich nu binnen af: daar worden vloeren gegoten, schrijnwerk geplaatst, gyprocwanden gezet, bepleisterd en geschilderd enzovoort. Gelijktijdig wordt de elektriciteit aangelegd en het sanitair geplaatst.

2018 Winter

De allerlaatste bouwfase is de afwerking van de buitenruimte. Eerst wordt de riolering aangelegd. Daarna komt er een verharding met klinkers en natuurlijk een frisse groenaanleg. Dit zijn de laatste loodjes: in het voorjaar is Utopia klaar!

2018 Voorjaar en zomer

Het volledige complex staat nu te blinken aan de Graanmarkt. De Academie voor Podiumkunsten en de bibliotheek hebben de hele zomer om te verhuizen en het gebouw klaar te maken om de eerste bezoekers te ontvangen.